Obec Ludvíkov
ObecLudvíkov

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 • činnostech - § 9 (jiné vykonávané činnosti),
 • majetku - § 10 (majetku nabytém v průběhu výkonu funkce),
 • příjmech, darech a závazcích - § 11.
 • Veřejnými funkcionáři jsou:
 • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí zaměstnanci USC podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb: Čestné prohlášení.doc

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je starostka obce.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru a to na základě písemné žádosti. Nahlížet do registru lze v písemné nebo elektronické podobě. Žádost se podává osobně v úředních hodinách Obecního úřadu Ludvíkov, Ludvíkov 122, 793 26 Vrbno pod Pradědem v kanceláři starostky. Formulář žádosti lze stáhnout zde: Žádost k nahlédnutí.doc nebo vyplnit na místě v kanceláři starostky. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.

Kontakt: Ing. Dana Selingerová, starostka.

 • Nahlížení do registru v písemné podobě
 • Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově OÚ Ludvíkov, Ludvíkov 122, 793 26 Vrbno pod Pradědem v kanceláři starostky.
 • Nahlížení do registru v elektronické podobě
 • Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán. Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na OÚ v kanceláři starosty. Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem. Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 48 hodin od prvního přístupu do registru. Přihlášení do registru v elektronické podobě lze provést zde: http://www.vrbnopp.cz/cs/archiv-radnice/aplikace-registr-oznameni-ludvikov.html.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Rozhodnutí vydaná v řízeních o porušení povinností veřejných funkcionářů

V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jsou níže zveřejněna rozhodnutí vydaná v řízeních o porušení povinností veřejných funkcionářů:

 • žádná rozhodnutí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhlídka

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky