Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

 

Účinnost

   

OZV  č. 1/2018 o stanovení systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ludvíkov

zde ke stažení

OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů

zde ke stažení

OZV č. 3/2018 o místních poplatcích

zde ke stažení

OZV č. 4/2018 o nočním klidu

zde ke stažení

 

 

 

 

1.1.2019

   
   
   
   
   

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

 

 

 

Výběrová řízení

 

 

  •  

Územní plán

GRAFICKÁ ČÁST - NÁVRH

GRAFICKÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ