Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

 

Účinnost

   

 

 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromážďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na kat. území Ludvíkov pod Pradědem a nakládání se stavebním odpadem 1/2009

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

Dodatek k obecně závzné vyhlášce 1/2009

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za odpady

Obecně závazná vyhláška 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Ludvíkov č. 2/2016 (dodatek k OZV č. 2/2015) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru. přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Ludvíkov č.1/2016 o nočním klidu

zde ke stažení

OZV -1/2017 dodatek k poplatku - odpady

zde ke stažení

 

 

 

 

   
   
   
   
   

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

 

 

 

Výběrová řízení

 

 

  •  

Územní plán

GRAFICKÁ ČÁST - NÁVRH

GRAFICKÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ